R0.00

Graad 5 Wiskunde - Temas/Onderwerpe

Aantal Leerders: 
250
Opgedateer: 
May 22, 2020

Hoe om die pakket te GEBRUIK.

Gaan af na "Topics for this course". Klik op die "+" van die tema waarmee jy wil werk. Klik nou op die spesifieke les wat oopmaak - wat jy wil kyk.

Topics for this course

81 Lessons

Kwartaal 1 - Hoofrekene

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 4-Syferheelgetalle)?

Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (4-syferheelgetalle)

Kwartaal 1 - Getallesinne

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Optel en Aftrek)?

Optelling Aftrekking (5-syferheelgetalle)

Kwartaal 1 - Numeriese patrone

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Vermenigvuldiging en Deling)?

Vermenigvuldiging: (2-syferheelgetalle met 2-syferheelgetalle) Deling - (3-syferheelgetalle deur 1-syferheelgetalle)

Kwartaal 1 - Tyd

Kwartaal 1 - Datahantering

Kwartaal 1 - Eienskappe van 2-D Vorms

Kwartaal 1 - Kapasiteit en Volume

Kwartaal 1 - Eksamen (Hersiening)

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 6-Syferheelgetalle)?

Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (6-syferheelgetalle)

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Optel en Aftrek)?

Optelling Aftrekking (5-syferheelgetalle)

Kwartaal 2 - Gewone Breuke

Kwartaal 2 - Lengte

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Vermenigvuldiging)?

Vermenigvuldiging (3- syferheelgetal met 2-syferheelgetal)

Kwartaal 2 - Eienskappe van 3-D voorwerpe

Kwartaal 2 - Meetkundige Patrone

Kwartaal 2 - Simmetrie

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Deling)?

Deling (4-syferheelgetal deur 2-syferheelgetal)

Kwartaal 2 - Eksamen (Hersiening)