Graad 6 Wiskunde - Temas/Onderwerpe

Aantal Leerders: 
214
Opgedateer: 
June 18, 2020

Hoe om die pakket te GEBRUIK.

Gaan af na "Topics for this course". Klik op die "+" van die tema waarmee jy wil werk. Klik nou op die spesifieke les wat oopmaak - wat jy wil kyk.

Course Curriculum

Kwartaal 1 - Hoofrekene

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 6-Syferheelgetalle)
Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (6-syferheelgetalle)

 • Hoe om te Tel (ons getallestelsel)
  13:34
 • Plekwaardes
  08:40
 • Afronding
  08:43
 • Ordening en Vergelyking
  10:36
 • Nuwe werk vir Gr5 (Gr6 hersiening)
  11:06

Kwartaal 1 - Getallesinne

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Optel en Aftrek)
Optel Aftrek (5-syferheelgetalle)

 • Voorwoord (Kyk my Eerste)
  08:38
 • Opbou, Afbreek en Kolom Metodes
  22:38
 • Afronding en Skatting
  08:15
 • Verdubbeling en Halvering
  07:33
 • Getallelyne en Omgekeerde Bewerkings
  06:03
 • Afronding en Kompensering
  08:44

Kwartaal 1 - Gewone breuke

 • Breuke: Voorwoord
  00:00
 • Breuke: Basis konsepte
  00:00
 • Breuke: Graad 4
  00:00
 • Breuke: Graad 5
  00:00
 • Breuke: Graad 6
  45:42
 • Breuke: Oefeninge

Kwartaal 1 - Tyd

Kwartaal 1 - Eienskappe van 2-D Vorms

 • Eienskappe van 2D Vorme en 3D Voorwerpe: Voorwoord
  05:32
 • Eienskappe van 2D vorme
  35:25
 • Oefeninge

Kwartaal 1 - Datahantering

Kwartaal 1 - Getallereekse

 • Numeriese en Meetkundige Patrone: Voorwoord
  05:57
 • Numeriese Patrone
  00:00
 • Numeriese Patrone: Oefenprobleme

Kwartaal 1 - Eksamen (Hersiening)

 • Instruksies
 • PDFs van die Vraestel en Memo
 • Vraag 1
  10:49
 • Vraag 2 en Vraag 3
  07:11
 • Vraag 4
  09:18
 • Vraag 5
  05:02
 • Vraag 6
  02:23
 • Vraag 7
  06:56
 • Vraag 8
  10:14
 • Vraag 9
  02:25
 • Vraag 10
  01:42
 • Vraag 11
  03:29
 • Vraag 12
  05:25

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 9-Syferheelgetalle)
Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (9-syferheelgetalle)

 • Hoe om te Tel (Ons getallestelsel)
  13:34
 • Plekwaardes
  08:40
 • Afronding
  08:43
 • Ordening en Vergelyking
  10:36
 • Nuwe werk Gr5 (Gr6 Hersiening)
  11:07
 • Nuwe werk vir Gr6
  19:33
 • Oefenprobleme

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Vermenigvuldiging)
Vermenigvuldiging (4-syferheelgetalle met 2-syferheelgetalle)

 • Voorwoord
  07:45
 • Basiese Konsepte
  17:02
 • Veelvoude, Faktore en Priemgetalle
  11:37
 • Verdubbeling en Halvering asook Opbreek in Faktore
  07:27
 • Opbou en Afbreek
  15:04
 • Afronding en Skatting
  12:57
 • Afronding en Kompensering
  07:19
 • Kolom-Metode
  10:47
 • Oefenprobleme

Kwartaal 2 - Eienskappe van 3-D Voorwerpe

 • Eienskappe van 2D Vorme en 3D Voorwerpe: Voorwoord
  05:32
 • Eienskappe van 3D Voorwerpe
  38:02
 • Oefeninge

Kwartaal 2 - Meetkundige patrone

 • Numeriese en Meetkundige Patrone: Voorwoord
  05:57
 • Numeriese Patrone
  34:43
 • Meetkundige Patrone
  12:00
 • Meetkundige Patrone: Oefenprobleme

Kwartaal 2 - Simmetrie

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Deling)
Deling (4-syferheelgetalle deur 2-syferheelgetalle)

 • Voorwoord
  07:45
 • Basiese Konsepte
  17:02
 • Veelvoude, Faktore en Priemgetalle
  11:37
 • Deling met Leidraadbord
  20:13
 • Langdeling
  12:32
 • Oefenprobleme

Kwartaal 2 - Desimale Breuke

 • Breuke: Voorwoord
  04:10
 • Breuke: Basis Konsepte
  20:56
 • Breuke: Graad 4
  00:00
 • Breuke: Graad 5
  00:00
 • Breuke: Graad 6
  45:42
 • Breuke: Oefeninge

Kwartaal 2 - Kapasiteit en Volume

Kwartaal 2 - Eksamen (Hersiening)