Placeholder canvas
Course Content
Kwartaal 1 - Hoofrekene
Kwartaal 1 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 6-Syferheelgetalle)
Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (6-syferheelgetalle)
0/5
Kwartaal 1 - Getallesinne
Kwartaal 1 - Tyd
Kwartaal 1 - Datahantering
Kwartaal 2 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 9-Syferheelgetalle)
Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (9-syferheelgetalle)
0/7
Kwartaal 2 - Simmetrie
Kwartaal 2 - Kapasiteit en Volume
Kwartaal 2 - Eksamen (Hersiening)
Graad 6 Wiskunde - Temas/Onderwerpe
About Lesson

Ons verwys in die les na Gr4, Gr5 of Gr6 en verwys ook na verskillende kwartale.

Jy kan dit ignoreer. Ons het besluit om die les op te laai as 'n "basis" les wat elke keer gekyk moer word wanneer hierdie afdeling gedoen en/of hersien word.

0% Complete