Placeholder canvas
Course Content
Kwartaal 1 - Hoofrekene
Kwartaal 1 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 6-Syferheelgetalle)
Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (6-syferheelgetalle)
0/5
Kwartaal 1 - Getallesinne
Kwartaal 1 - Tyd
Kwartaal 1 - Datahantering
Kwartaal 2 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 9-Syferheelgetalle)
Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (9-syferheelgetalle)
0/7
Kwartaal 2 - Simmetrie
Kwartaal 2 - Kapasiteit en Volume
Kwartaal 2 - Eksamen (Hersiening)
Graad 6 Wiskunde - Temas/Onderwerpe
0% Complete