Graad 4 Wiskunde - Temas/Onderwerpe

Aantal Leerders: 
199
Opgedateer: 
May 22, 2020

Hoe om die pakket te GEBRUIK.

Gaan af na "Topics for this course". Klik op die "+" van die tema waarmee jy wil werk. Klik nou op die spesifieke les wat oopmaak - wat jy wil kyk.

Course Curriculum

Kwartaal 1 - Hoofrekene

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 3-Syferheelgetalle)
(Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 3 - Syferheelgetalle)

 • Hoe om te Tel (ons getallestelsel)
  13:34
 • Plekwaardes
  08:40
 • Afronding
  08:43
 • Orden en Vergelyking
  10:36

Kwartaal 1 - Getalsinne

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Optel en Aftrek)
Optelling en Aftrekking (3-Syferheelgetalle)

 • Voorwoord (Kyk my eerste)
  08:38
 • Opbou en Afbreek
  22:38
 • Afronding en Skatting
  08:15
 • Verdubbeling en Halvering
  07:33
 • Getallelyne en Omgekeerde Bewerkings
  06:03
 • Afronding en Kompensering
  08:44

Kwartaal 1 - Numeriese Patrone

 • Numeriese en Meetkundige Patrone: Voorwoord
  05:57
 • Numeriese Patrone
  34:44
 • Numeriese Patrone: Oefenprobleme

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Vermenigvuldiging en Deling)
Vermenigvuldiging en deling (1-syferheelgetal met 1 syferheelgetal)

 • Voorwoord
  07:45
 • Basiese Konsepte
  17:02
 • Veelvoude, Faktore en Priemgetalle
  11:38
 • Oefenprobleme

Kwartaal 1 - Tyd

Kwartaal 1 - Datahantering

Kwartaal 1 - Eienskappe van 2-D vorms

 • Eienskappe van 2D Vorme en 3D Voorwerpe: Voorwoord
  00:00
 • Eienskappe van 2D vorme
  00:00
 • Oefeninge

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Vermenigvuldiging en Deling)
Vermenigvuldiging en deling (2-syferheelgetal met 1-syferheelgetal)

 • Voorwoord
  07:45
 • Basiese Konsepte
  17:02
 • Veelvoude, Faktore en Priemgetalle
  11:38
 • Vermenigvuldiging: Verdubbeling en Halvering asook Opbreek in Faktore
  07:27
 • Vermenigvuldiging: Opbou en Afbreek
  15:04
 • Vermenigvuldiging: Afronding en Skatting
  12:56
 • Vermenigvuldiging: Afronding en Kompensering
  07:19
 • Deling: Leidraadbord
  20:13
 • Oefenprobleme

Kwartaal 1 - Eksamen (Hersiening)

 • Instruksies
 • PDF Wat die Vraestel en Memo Bevat
 • Vraag 1 en Vraag 2
  04:01
 • Vraag 3
  03:47
 • Vraag 4
  02:56
 • Vraag 5
  02:30
 • Vraag 6
  05:52
 • Vraag 7
  04:49
 • Vraag 8
  03:55
 • Vraag 9
  07:32
 • Vraag 10
  11:41
 • Vraag 11
  04:29
 • Vraag 12
  06:54
 • Vraag 13
  03:58
 • Vraag 14
  03:32
 • Vraag 15
  07:36
 • Vraag 16
  04:35
 • Vraag 17
  03:16
 • Vraag 18
  23:26

Kwartaal 2 - Hoofrekene

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 4-Syferheelgetalle)
Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (4-syferheelgetalle)

 • Hoe om te Tel (ons getallestelsel)
  13:34
 • Plekwaardes
  08:40
 • Afronding
  08:43
 • Ordening en Vergelyking
  10:36
 • Oefenprobleme

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Optel en Aftrek)
Optelling Aftrekking (4-syferheelgetalle)

 • Voorwoord (Kyk my Eerste)
  08:38
 • Opbou en Afbreek
  22:38
 • Afronding en Skatting
  08:15
 • Verdubbeling en Halvering
  07:33
 • Getallelyne en Omgekeerde Bewerkings
  06:03
 • Afronding en Kompensering
  08:43
 • Oefenprobleme

Kwartaal 2 - Gewone Breuke

 • Breuke: Voorwoord
 • Breuke: Basis Konsepte
  20:56
 • Breuke: Graad 4
  17:49
 • Breuke: Oefeninge

Kwartaal 2 - Lengte

 • Lengte: Voorwoord
  04:54
 • Lengte: Basis Konsepte
  21:06
 • Lengte: Voorbeeld Probleme
  22:28
 • Lengte: Oefeninge

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Vermenigvuldiging)
Vermenigvuldiging (2-syferheelgetal met 2-syferheelgetal)

 • Voorwoord
  07:45
 • Basiese Konsepte
  17:02
 • Veelvoude, Faktore en Priemgetalle
  11:37
 • Verdubbeling en Halvering asook Opbreek in Faktore
  07:26
 • Opbou en Afbreek
  15:04
 • Afronding en Skatting
  12:57
 • Afronding en Kompensering
  07:19
 • Oefenprobleme

Kwartaal 2 - Eienskappe van 3-D Voorwerpe

 • Eienskappe van 2D Vorme en 3D Voorwerpe: Voorwoord
  05:33
 • Eienskappe van 3D Voorwerpe
  38:01
 • Oefeninge

Kwartaal 2 - Meetkundige Patrone

 • Numeriese en Meetkundige Patrone: Voorwoord
  05:57
 • Numeriese Patrone
  34:43
 • Meetkundige Patrone
  12:00
 • Meetkundige Patrone: Oefenprobleme

Kwartaal 2 - Simmetrie

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Optel en Aftrek)
Optelling Aftrekking (4-syferheelgetalle)

 • Voorwoord (Kyk my Eerste)
  08:38
 • Opbou en Afbreek
  22:38
 • Afronding en Skatting
  08:15
 • Verdubbeling en Halvering
  07:33
 • Getallelyne en Omgekeerde Bewerkings
  06:03
 • Afronding en Kompensering
  08:44
 • Oefenprobleme

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Deling)
Deling (3-syferheelgetal deur 1-syferheelgetal)

 • Voorwoord
  07:45
 • Basiese Konsepte
  17:02
 • Veelvoude, Faktore en Priemgetalle
  11:38
 • Deling met Leidraadbord
  20:13
 • Oefenprobleme

Kwartaal 2 - Eksamen (Hersiening)