R0.00

Graad 4 Wiskunde - Temas/Onderwerpe

Aantal Leerders: 
199
Opgedateer: 
May 22, 2020

Hoe om die pakket te GEBRUIK.

Gaan af na "Topics for this course". Klik op die "+" van die tema waarmee jy wil werk. Klik nou op die spesifieke les wat oopmaak - wat jy wil kyk.

Topics for this course

95 Lessons

Kwartaal 1 - Hoofrekene

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 3-Syferheelgetalle)?

(Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 3 - Syferheelgetalle)

Kwartaal 1 - Getalsinne

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Optel en Aftrek)?

Optelling en Aftrekking (3-Syferheelgetalle)

Kwartaal 1 - Numeriese Patrone

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Vermenigvuldiging en Deling)?

Vermenigvuldiging en deling (1-syferheelgetal met 1 syferheelgetal)

Kwartaal 1 - Tyd

Kwartaal 1 - Datahantering

Kwartaal 1 - Eienskappe van 2-D vorms

Kwartaal 1 - Heelgetalle (Vermenigvuldiging en Deling)?

Vermenigvuldiging en deling (2-syferheelgetal met 1-syferheelgetal)

Kwartaal 1 - Eksamen (Hersiening)

Kwartaal 2 - Hoofrekene

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 4-Syferheelgetalle)?

Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (4-syferheelgetalle)

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Optel en Aftrek)?

Optelling Aftrekking (4-syferheelgetalle)

Kwartaal 2 - Gewone Breuke

Kwartaal 2 - Lengte

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Vermenigvuldiging)?

Vermenigvuldiging (2-syferheelgetal met 2-syferheelgetal)

Kwartaal 2 - Eienskappe van 3-D Voorwerpe

Kwartaal 2 - Meetkundige Patrone

Kwartaal 2 - Simmetrie

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Optel en Aftrek)?

Optelling Aftrekking (4-syferheelgetalle)

Kwartaal 2 - Heelgetalle (Deling)?

Deling (3-syferheelgetal deur 1-syferheelgetal)

Kwartaal 2 - Eksamen (Hersiening)