Placeholder canvas
Course Content
Kwartaal 1 - Hoofrekene
Kwartaal 1 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 3-Syferheelgetalle)
(Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 3 - Syferheelgetalle)
0/4
Kwartaal 1 - Getalsinne
Kwartaal 1 - Heelgetalle (Vermenigvuldiging en Deling)
Vermenigvuldiging en deling (1-syferheelgetal met 1 syferheelgetal)
0/4
Kwartaal 1 - Tyd
Kwartaal 1 - Datahantering
Kwartaal 2 - Hoofrekene
Kwartaal 2 - Heelgetalle (Tel, Ordening, Vergelyking, Voorstelling en Plekwaarde: 4-Syferheelgetalle)
Tel Ordening Vergelyking Voorstelling Plekwaarde (4-syferheelgetalle)
0/5
Kwartaal 2 - Simmetrie
Kwartaal 2 - Eksamen (Hersiening)
Graad 4 Wiskunde - Temas/Onderwerpe